สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติวให้ความรู้พื้นฐานเทคนิคการใช้งาน การบำรุงรักษา การควบคุมและประกันคุณภาพการวัดค่าปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั่วประเทศ

DSC 2004e resize  

         วันนี้ (18 พฤษภาคม 2561) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การควบคุมคุณภาพการวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์” ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร ให้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั่วประเทศ จำนวนกว่า 50 คน

         นางรัชดา กล่าวว่า ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งมีอีกภารกิจที่สำคัญคือ การส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเทคนิคการใช้งาน การบำรุงรักษา การควบคุมและประกันคุณภาพการวัดค่าปริมาณรังสีมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการวัดสู่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีทางการแพทย์ ใช้วัดปริมาณสารรังสีที่จะต้องฉีดเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนจะมีปริมาณน้ำในร่างกายไม่เท่ากัน ทำให้ต้องได้รับปริมาณสารรังสีไม่เท่ากัน จึงต้องนำเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์มาใช้เพื่อวัดปริมาณสารรังสีก่อน ซึ่งสามารถวัดได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

         ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่มีเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในงานบริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งสถานพยาบาลต่าง ๆ เหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีโดย ปส.

          สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนาระบบมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1423

DSC 1978 resize

DSC 2060 resize

DSC 2080 resize

DSC 2106 resize

DSC 2084 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

 

Search