สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  ให้การต้อนรับคณะจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ ปส. อาทิ ห้องปฎิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary Standard Dosimetry Laboratory : SSDL), ห้องปฏิบัติการมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ (Biological Dosimetry Laboratory) และศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งชาติ (National Radiation Monitoring Center)   ซึ่งถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งในการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมีหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ให้ความสนใจและได้เข้ามาเห็นภารกิจการทำงานของ ปส. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และยังเป้นหน่วยงานบังคับใช้ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
              โดยมีหน่วยงานที่ได้เข้าเยี่ยมชมแล้ว ดังนี้

- คณะนักศึกษาจากสถาบัน Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 17 คน เยี่ยมชม เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 (ลิ้งค์อัลบั้ม Institute Teknologi Sepuluh Nopember)

DSC 1732 resize

DSC 1808 resize

 

- คณะเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จำนวน 9 คน เยี่ยมชมเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 (ลิ้งค์อัลบั้ม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI))

0012 resize

0003 resize

 

- อาจารย์เเละนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 27 คน เยี่ยมชมเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 (ลิ้งค์อัลบั้มอาจารย์เเละนักศึกษา ม.นวมินทราธิราช)
01 8 resize

01 2 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search