ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ ข้าราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ และได้รับประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี วท.” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

104708

104709

104712

104711

104706

 

     รับประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี วท.” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑

DSC 9012 resize

DSC 9052 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๗

Search