วันนี้ (๖ ก.พ. ๖๑ ) นางรัชดา  เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จำนวน ๗๒ คน  ที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานชมภารกิจ  พร้อมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

DSC 8047 resize

DSC 8016 resize

DSC 7975 resize

DSC 8007 resize

DSC 7972 resize

DSC 7994 resize

DSC 8044 resize

ข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๓ - ๑๑๒๗

Search