สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 02 596 7600  
สังกัด หน่วยงาน เบอร์ต่อ
  Operator 1111
  One Stop Service 1121
  รปภ. 1000
สำนักงานเลขานุการกรม    
  ฝ่ายบริหาร 1212 , 1219
  ยานพาหนะ 1113
  อาคารสถานที่ 1112
  สารบรรณ 1214 , 1215
  งานพัสดุ  1414 , 2515 
  งานคลัง 1318
  การเจ้าหน้าที่ 1323 , 1623
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2214 ,  2215
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี  
  ฝ่ายบริหาร 1518 , 1514
  กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 2321 , 2322
  กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี 3512
  เครื่องกำเนิดรังสี 1511 , 1513
  วัสดุกัมมันตรังสี 1511 , 1517
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  
  ฝ่ายบริหาร 3612
  กลุ่มประสานงานฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 6723
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย  
  ฝ่ายบริหาร 2417
  มาตรวัดทางนิวเคลียร์และรังสี (SSDL) 1423
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน    
  ฝ่ายบริหาร 2114 , 2112
  ประชาสัมพันธ์ 1123 , 1127
  ฝึกอบรม 4115
  นโยบายและแผน 2121 , 2122
  ประสานงานต่างประเทศ 2123 , 2220
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2214 , 2215
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค 2221
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 4515
กลุ่มกฏหมาย 2422 , 3413

แจ้งข้อเสนอแนะหรือปัญหาอื่นๆในการใช้งานเว็บไซต์

Search