14566357 1175253559221741 7244367286747555968 o resize

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้กับบุคลากร ปส. “โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รุ่นที่1” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วันที่ 7 -  9 ตุลาคม 2559 โดยมี ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและร่วมชมการฝึกซ้อมในครั้งนี้
14589582 1175263655887398 3474173456441575630 o resize

DSC 3898 resize

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search