20160831 001

วันที่ 30 สิงหาคม 59 วานนี้ เวลา 16.00 น. ภายหลังการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 3/2559 ณ ปส. ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วย กรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงมุทิตาจิต รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เนื่องในวาระที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในปี 2559

20160831 002

20160831 003

20160831 004

20160831 007

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search