ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

Attachments:
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.pdf)ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน[ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน]140 kB

Search