การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

Attachments:
Download this file (72-2560.pdf)รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล[รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล]99 kB
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search