การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

Attachments:
Download this file (72-2560.pdf)รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล[รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล]99 kB

Search