รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

Attachments:
Download this file (69-2560.pdf)รายชื่อผู้ผ่าน (ภาค ก.) และเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน[รายชื่อผู้ผ่าน (ภาค ก.) และเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน]101 kB

Search