รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

Attachments:
Download this file (ประกาศ นักทรัพยากรบุคคล1.pdf)รายชื่อผู้ผ่าน (ภาค ก.) และเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล[รายชื่อผู้ผ่าน (ภาค ก.) และเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล]110 kB

Search