การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Attachments:
Download this file (64-2560 ประกาศขึ้นบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ปก..pdf)ประกาศขึ้นบัญชีนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ[ประกาศขึ้นบัญชีนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ]197 kB
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search