รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

Attachments:
Download this file (45-2561.pdf)รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ[รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ]103 kB

Search