ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Attachments:
Download this file (ประกาศขึ้นบัญชีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.pdf)ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ[ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ]58 kB

Search