ร่างกฎกระทรวงฯ ประกาศคณะกรรมการฯ และประกาศสำนักงานฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙

รายงานสถานะร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙

แบบรับฟังความคิดเห็น

ร่างกฎหมายทั่วไป

ร่างกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์


ท่านสามารถให้ความคิดเห็นได้ 3 วิธี ดังนี้

  1. โพสต์ความคิดเห็นผ่านทาง facebook comment ในแต่ละหน้าของกฎกระทรวง/ประกาศ
  2. ส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. กรอกข้อมูลลงใน ฟอร์มออนไลน์ นี้

ร่างกฎกระทรวงฯ ประกาศคณะกรรมการฯ และประกาศสำนักงานฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ (เรียงตามวันที่นำขึ้นเว็บไซท์)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search