บันทึกข้อตกลงภายในประเทศ

 

 

 • บันทึกข้อตกลงที่หมดอายุแล้ว
  • การแลกเปลี่ยนสารสนเทศเทคนิคและเพื่อความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (ไม่มีสำเนา)
  • ความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณู (ไม่มีสำเนา)

บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ

 

 •  บันทึกข้อตกลงที่ไม่กำหนดอายุ (ไม่มีสำเนา)
  • การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (ไม่มีสำเนา)
  • Exchange of Letters on the conduct of activities, including post-certification activities, relating to International Monitoring System facilities (RN65) for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, and the related (ไม่มีสำเนา)
  • The Statement of Cooperation for Liaison and Others support services for RN65 (ไม่มีสำเนา)
  • โครงการมาตรวิทยาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่มีสำเนา)
  • Agreement on the use of the RODOS-SYSTEM by third parties (มีสำเนา)

       

 • บันทึกข้อตกลงอยู่ระหว่างการประสานความคืบหน้ากับกองสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศ
  • Nuclear Safety and Security (ไม่มีสำเนา)
  • Thermal-Hydraulic Code Application and Maintenance (ไม่มีสำเนา)
  • Relating to Participation in the UNSCR Program of Severe Accident Research (ไม่มีสำเนา)

Search