| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ปส. นำทีมบุคลากรดูงานซินโครตรอน ดึงข้อมูลเสริมความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสี ผลักดันความร่วมมือ IAEA อัพเกรดเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

ปส. นำทีมบุคลากรดูงานซินโครตรอน ดึงข้อมูลเสริมความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสี ผลักดันความร่วมมือ IAEA อัพเกรดเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

12 กันยายน 2562

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) นำคณะบุคลากรศึกษาดูงานศูนย์วิจัย ซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา มุ่งทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ข้อมูลพัฒนาระบบความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสีของประเทศ พร้อมเป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ให้ทัดเทียมนานาชาติ หวังช่วยนักวิจัยพัฒนางานสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างยั่งยืน          วันนี้ (12 กันยายน 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำคณะบุคลากร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ปส. จำนวน...

ปส. ดึงเครือข่ายมหาลัยใต้นำร่องโครงการตรวจวิเคราะห์รังสีในสิ่งแวดล้อมเตรียมเดินหน้าเต็มตัวปี 63

ปส. ดึงเครือข่ายมหาลัยใต้นำร่องโครงการตรวจวิเคราะห์รังสีในสิ่งแวดล้อมเตรียมเดินหน้าเต็มตัวปี 63

12 กันยายน 2562

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) จัดกิจกรรมนำร่องเตรียมความพร้อมและเสริมความรู้เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ กว่า 50 คน ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ จังหวัดสงขลา หวังผลักดันโครงการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคทั่วประเทศ ในปี 63 อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสร้างเครือข่ายและพัฒนางานวิจัยระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสี อย่างมีประสิทธิภาพ         วันนี้ (12...

« »

| ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์

ipv6 ready
.

Search