| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

All about OAP : "ความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 (ฉบับแรก) กับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม"

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ปส. นำทีมผู้เชี่ยวชาญไทยดูงานนิวเคลียร์ญี่ปุ่น มุ่งวางแผนนโยบายเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยในอนาคต

ปส. นำทีมผู้เชี่ยวชาญไทยดูงานนิวเคลียร์ญี่ปุ่น มุ่งวางแผนนโยบายเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยในอนาคต

21 มีนาคม 2562

       นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (พนส.) คณะอนุกรรมการภายใต้ พนส. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดินทางทัศนศึกษาสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2562 ตามคำเชิญและให้การสนับสนุนโดย JAIF International Cooperation Center (JICC)...

ปส. ร่วมกับ ASEAN Next 2019 ระดมผู้เชี่ยวชาญ เอเชีย – แปซิฟิก ยกระดับงานประเมินรังสีบุคคลสู่มาตรฐานสากล

ปส. ร่วมกับ ASEAN Next 2019 ระดมผู้เชี่ยวชาญ เอเชีย – แปซิฟิก ยกระดับงานประเมินรังสีบุคคลสู่มาตรฐานสากล

18 มีนาคม 2562

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Building Asia-Pacific Individual Monitoring (IMS) Capabilities toward Regional Sustainable Network” ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2562 ภายใต้งาน ASEAN Next 2019 (โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคเอเชีย –...

« »

| ข่าวประชาสัมพันธ์

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

| สื่อเผยแพร่

ลิงค์เชื่อมโยงภาครัฐ

banner info

banner ginfo

banner gnews

banner opendata

หน่วยงานภายใต้กระทรวง

OPS OPS OPS   OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS.

ระบบสารสนเทศภายใน

ipv6 ready

Search