| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ มธ. รังสิต เยี่ยมชมภารกิจ และการดำเนินงานของปส.

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ มธ. รังสิต เยี่ยมชมภารกิจ และการดำเนินงานของปส.

14 พฤศจิกายน 2562

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.00 น. อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ภารกิจของ ปส. และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี" รวมทั้งการใช้งานเครื่องวัดรังสีที่ถูกต้อง โดย ดร.ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวศิริพร...

ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด พ.ศ. 2562

ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด พ.ศ. 2562

06 พฤศจิกายน 2562

         วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. เพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะร่วมกันเพื่อนำมาใช้ในการติดตามและประเมินผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของปส. โดยมีข้าราชการ...

« »

| ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์

ipv6 ready
.

Search