| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

All about OAP : "ความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 (ฉบับแรก) กับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม"

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ปส.-WINS ปั้นหลักสูตรเสริมความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์

ปส.-WINS ปั้นหลักสูตรเสริมความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์

19 เมษายน 2562

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันโลกเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (World Institute for Nuclear Security : WINS) สนับสนุนโดยรัฐบาลแคนาดา หารือจัดทำหลักสูตรสำหรับบุคลากรทางนิวเคลียร์ของไทย หวังเสริมสมรรถนะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี พร้อมผลักดันความร่วมมือไทย - แคนาดาในอนาคต          วันนี้ (18 เมษายน 2562)...

ชาว ปส. ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562 สืบสานประเพณีไทย

ชาว ปส. ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562 สืบสานประเพณีไทย

09 เมษายน 2562

        วันนี้ (9 เมษายน 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นประเพณีอันดีงามสืบไป             ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ : สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย /090462     ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0...

« »

| ข่าวประชาสัมพันธ์

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

ลิงค์เชื่อมโยงภาครัฐ

banner info

banner ginfo

banner gnews

banner opendata

หน่วยงานภายใต้กระทรวง

OPS OPS OPS   OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS.

Home About us  |  Faq  |  Site map  |  Contact us

ipv6 ready

Search